Saturday, March 20, 2010

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

MISI

MENINGKATKAN PETENSI PELAJAR MELALUI PROSES PELAJARAN YANG BERINOVASI SELARAS DENGAN FALSAFAH PELAJARAN NEGARAVISI

KE ARAH MEMPERKENALKAN SEKOLAH KEBANGSAAN JERANTUT JAYA SEBAGAI SEBUAH INTITUSI PELAJARAN BERTARAF ANTARABANGSA DAN MENJADI SEKOLAH HARAPAN NEGARAWAWASAN SKJJ

WAWASAN SKJJ IALAH MENCAPAI KECEMERLANGAN YANG MENYELURUH DAN BERTERUSAN SEPERTI BERIKUT:
• MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG SENTIASA MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM/NILAU MURNI.
• PENCAPAIAN PRESTASI-PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI DAN PENINGKATAN PRESTASI MENGIKUT TAHAP KEBOLEHAN.
• PENYERTAAN SEMUA PELAJAR DI SAMPING PENINGKATAN PRESTASI DALAM KEGIATAN KOKURUKULUM.
• MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG BERSIH, CERIA DAN KONDUSIF.

No comments:

Post a Comment